Opdrachtgever: Weboma

Locatie: Schiedam

Contractvorm: UAV­gc

Expertise

R

Bouw­ en woonrijp maken

R

Projectmanagement

R

Contractvorming en aanbesteding

R

Contractmanagement en -beheersing

R

Sloopmanagement

R

Kostenraming

R

Omgevingsmanagement

R

Tekeningen / ontwerp

Weboma gaat op de voormalige Zadkine locatie Schiedam 21 eengezinswoningen realiseren. Voor de sloop, het bouwrijp­ en woonrijpmaken van de locatie heeft Fagus de voorbereiding, contractvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding verzorgd.
Ten behoeve van de sloop van de school en het bouwrijp inrichten van de locatie hebben wij ondersteund bij de selectie van de aannemer door het samenstellen van het aanbestedingsdossier, het beoordelen van aanbiedingen en het voeren van verificatiegesprekken. Vervolgens hebben we de uitvoering begeleid.

Voor het woonrijpmaken hebben we het VO uitgewerkt tot een referentie ontwerp op basis waarvan de aannemer middels een UAV­gc contract het werk kon realiseren. Het UO is in nauw overleg met de gemeente tot stand gekomen aangezien het terrein na realisatie overgedragen wordt aan de gemeente.