Groen van Prinsterersingel (Gouda)

Ophogen en herinrichten

Voor het ophogen en herinrichten van de Groen van Prinsterersingel heeft Fagus samen met de gemeente Gouda het VO en DO opgesteld.

Lees meer

Het Gewilde Westen (Schiedam)

Sloop, bouw en woonrijp maken

Voor de sloop, het bouwrijp­ en woonrijpmaken van de locatie heeft Fagus de voorbereiding, contractvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding verzorgd.

Lees meer

Centrumplan Leidschendam Voorburg

Droge infrastructuur / ruimte & vastgoed

Overall engineering en projectmanagement voor het plan Damplein. O.a. areaalstudie, inventarisatie en referentieontwerp.

Lees meer