PROJECTMANAGEMENT

In onze projecten pakken wij projectmanagement pragmatisch aan. We bewaken zorgvuldig de planning en het budget, met oog voor de omgeving en diverse stakeholders (omgevingsmanagement).

Doordat wij vroegtijdig in het proces betrokken zijn met sloopmanagement, dragen we zorg voor het efficiënt overgaan van bestaande naar toekomstige invulling van het terrein. Daarbij kijken we ook waar we circulair gebruik kunnen maken van vrijgekomen materialen. Tijdens de inventarisatiefase brengen we de risico’s in kaart (risicomanagement). Ook nemen we deze mee in de engineeringsfase waardoor er een gedegen ontwerp als basis ligt.

Wij verzorgen in overleg met de opdrachtgever de contractvorming en zien, in de realisatie, toe op de naleving hiervan.


R

Contractmanagement en -beheersing

R

Omgevingsmanagement

R

Projectmanagement

R

Risicomanagement

R

Sloopmanagement


ENGINEERING

Wij werken met oog voor uw wensen en bepalingen. In de initiatieffase maken we ramingen waarmee u inzicht krijgt in verwachte bouwkosten.

Met onze buitenervaring en flexibele insteek kunnen we uitvoerbare contracten schrijven (RAW en UAV-GC) en de bijbehorende documenten maken, waaronder tekeningen. Wij toetsen altijd aan haalbaarheid en maakbaarheid. Tijdens de realisatiefase toetsen en begeleiden we het te realiseren werk aan uw gedachtegoed.

R

Contractvorming RAW / UAV-gc

R

Kabels- en leidingencoördinatie

R

Kostenramingen

R

Ondersteuning bij aanbestedingen (EMVI)

R

Tekeningen / ontwerp

R

Toetsing en uitvoeringsbegeleiding