Privacy statement Fagus

Fagus acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt.

Fagus projectmanagement en engineering, (inclusief haar groepsmaatschappijen) (hierna: “Fagus”) is de wettelijk Verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonsgegevens die worden verkregen.

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke Persoonsgegevens Fagus verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In dit Privacy Statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Privacy Statement vind je altijd op www.fagus-pme.nl.

Cookies

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Fagus maakt enkel gebruik van de Google Analytics Cookies en dienen om de beheerder een duidelijk beeld te geven van de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Dit gebruiken we om te zien hoe u onze website gebruikt en het helpt ons om de site verder te verbeteren.  Google Analytics verzamelt ook IP Adressen. Deze worden enkel verzameld en niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld: indien uit publieke middelen blijkt dat u geïnteresseerd bent in werkgerelateerde dienstverlening, door rechtsreeks aan te geven dat u interesse heeft in onze dienstverlening. In deze gevallen zullen we u vragen of u akkoord gaat met het verwerken van uw gegevens conform ons Privacystatement. Indien u op enig moment niet (meer) geïnteresseerd bent in onze dienstverlening, dan kunt u dat aan ons laten weten door u uit te schrijven. In zo’n geval zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen en zullen wij u niet langer informeren over vacatures.

De dienstverlening van Fagus bestaat uit het verzorgen van projectmanagement en engineering op civieltechnische projecten. Fagus is al sinds 2001 de betrouwbare en wereldwijd opererende kennisorganisatie die haar klanten van dienst is bij het optimaliseren van hun civieltechnische projecten.

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Om u gebruik te laten maken van onze dienstverlening;
  2. Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst en te onderhouden;
  3. Voor kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
  4. Voor managementinformatie, interne controles en accountcontrole.

 

Welke persoonsgegevens gebruiken wij

Wij verwerken van u de volgende gegevens (mede afhankelijk of u zelf de gegevens invult op de website:

  • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
  • geslacht
  • Gegevens van en over contactmomenten
  • Gegevens over opleidingen
  • Persoonsgegevens van leveranciers, opdrachtnemers en opdrachtgevers waar Fagus een zakelijke relatie mee heeft (o.a. namen, contactgegevens en functies)

Fagus legt alleen bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan de wet te voldoen.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens die wij vastleggen blijven tot 2 jaar na uw toestemming beschikbaar. Indien u voor ons gewerkt heeft zijn wij wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. Fagus bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk toegestaan.

Verstrekking aan derden

Fagus kan uw gegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, gegevensbewerkers die namens haar diensten uitvoert en overheidsinstanties.

Fagus zal uw gegevens ook verstrekken indien we hiertoe verplicht worden door een gerechtelijk vonnis.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen  om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Hierbij kunt u denken aan beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewalls, een beveiligde internetverbinding, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot data en servers.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het meest actuele statement is te allen tijde in te zien op de Fagus website.  Deze versie is van september 2018.

Uw rechten/Inzage en wijzigen van uw gegevens

U kunt ons een verzoek sturen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via het e-mail adres: info@fagus-pme.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

Vanzelfsprekend ondersteunen we u als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de wet heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Datalek

Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit ons zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het datalek heeft geconstateerd. Dit doet u door een e-mail te sturen aan m. elsinghorst@burdock.com. Vermeld in uw e-mail: uw naam, uw telefoonnummer, eventueel de organisatie waarvoor u werkt en een korte omschrijving van het datalek.

Zodra wij uw melding hebben ontvangen, nemen wij telefonisch contact met u op voor meer informatie, zodat wij maatregelen kunnen treffen om de mogelijke gevolgen te minimaliseren. Vervolgens beoordelen we de ernst van het datalek en bepalen we of het datalek moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkene(n)

Vragen, opmerkingen, klachten

Heeft u vragen, opmerkingen danwel een klacht dan kunt u schriftelijk (Fagus, ter attentie van M. Elsinghorst, Laan van Zuid Hoorn 15, 2289DC Rijswijk) of per email (m.elsinghorst@burdock.com ) contact met ons opnemen.