Opdrachtgever: Gemeente Leidschendam-Voorburg

Locatie: Damplein

Contractvorm: UAV-GC

Expertise

R

Contractmanagement en -beheersing

R

Contractvorming en aanbesteding

R

Projectmanagement

R

Kostenraming

R

Omgevingsmanagement

Projectbureau Damcentrum heeft Fagus Projectmanagement & Engineering opdracht verleend voor de overall engineering en projectmanagement voor het plan Damplein. Hieronder valt onder andere areaalstudie, inventarisatie, referentieontwerp, selectieleidraad, kostenraming, aanbestedingsbegeleiding, contractmanagement, begeleiding oplevering en onderhoudsbeheer. De locatie betreft een inbreidingsplan waarin meerdere units worden gerealiseerd in de vorm van woningen en appartementen. Hierbij wordt de gehele buitenruimte volledig vernieuwd en op de nieuwe situatie aangepast.