Opdrachtgever: Gemeente Gouda

Locatie: Groen van Prinsterersingel

Contractvorm: RAW

Expertise

R

Binnenstedelijke reconstructie

R

Tekeningen / ontwerp

R

Contractvorming en aanbesteding

De aanleiding voor het project vormt de lage ligging van de openbare ruimte binnen het projectgebied ten opzichte van het polderpeil. De ingrijpwaarde van 20cm boven polderpeil is op een aantal plaatsen reeds bereikt. Dit resulteert in ‘water­op­straat’ situatie bij hevige neerslag met alle bijkomende gevolgen van dien.

Om de drooglegging voor de komende periode te waarborgen, dient de openbare ruimte binnen Wegvak 2 en 3 van de Groen van Prinsterensingel opgehoogd te worden.

Bij deze ophoging dient rekening gehouden te worden met de vaste onderheide objecten en de aansluiting op de aangrenzende bestaande situatie en de wens van de opdrachtgever om de straat als fietsstraat in te richten. Daarnaast dient het aanliggende groen onder handen genomen te worden en de beschoeiing vervangen. Fagus heeft in nauwe samenwerking met de gemeente Gouda het VO en DO opgesteld voor de herinrichting. Vervolgens de besteksvoorbereiding verzorgd en onder steuning verleend bij de meervoudig onderhandse aanbesteding.